ПРОМОЦИЈА НА ПРОФ.Д-Р АЛБЕРТ МАРУАНИ ЗА ПОЧЕСЕН ПРОФЕСОР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ -БИТОЛА

ПРОМОЦИЈА НА ПРОФ.Д-Р АЛБЕРТ МАРУАНИ ЗА ПОЧЕСЕН ПРОФЕСОР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ -БИТОЛА

   Во присуство на Амбасадорот на РФранција во РМ НЕ Бернар Валеров, Градоначалникот Талески и други видни гости беше организирана свечаност по повод промоцијата на проф.д-р Маруани за почесен професор на Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола.