ВЛАДИМИР ТАЛЕСКИ НАЈУСПЕШЕН ГРАДОНАЧАЛНИК ЗА 2007 ГОД.

ВЛАДИМИР ТАЛЕСКИ НАЈУСПЕШЕН ГРАДОНАЧАЛНИК ЗА 2007 ГОД.

Во организација на ТВ Орбис се организира избор на најпопуларните за 2007 год.
Градоначалникот Талески  го доби признанието за најуспешен градоначалник за 2007 , најуспешен политичар –премиерот на РМ Никола Груевски, најголеми достигнување за развој на Битола и регионот –Иво Ивановски, најголема инвестиција во регионот за 2007- ИМБ , настан на годината во областа на стопанството РЕК –Битола, најиновативна високо образовна институција- Универзитет „Свети Климент Охридски“, најуспешен издавач  за 2007- НУУБ „Св. Климент Охридски“ и други.