Промовиран ЕТИЧКИОТ КОДЕКС НА ЛОКАЛНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

Промовиран ЕТИЧКИОТ КОДЕКС НА ЛОКАЛНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

   Во организација на УНДП и ЗЕЛС  беше промовиран .Етичкиот кодекс за локалните функционери  во РМ. На промоцијата присуствуваа покрај Градоначалникот Талески, Претседателот на Советот  Кузмановска, членовите на Советот на Битола и околните општини, директорите на јавните претпријатија, невладините организации. За кодексот свој осврт имаше проф.д-р Златко Жоглев.