ЕВРОПСКО НЕДЕЛНО ПОПЛАДНЕ

ЕВРОПСКО НЕДЕЛНО ПОПЛАДНЕ

 

   Учениците од средните училишта во градот  на лоштадот„Магнолија“ ја оддржа манифетсацијата „Европско неделно попладне“ на која беа презентирани проектите кои се реализираат со средства од европските фондови како и проекти со училишта од дуги држави.
Градоначалникот Талески ги поздрави присутните на манифестацијата и уште еднаш ја искажа поддршката која општината им ја дава на средните училишта во процесот на модернизација на образовниот процес.