Одржан редовен состанок на Градоначалниците од Еврорегионот од македонска страна

Одржан редовен состанок на Градоначалниците од Еврорегионот од македонска страна

  

 

   Одржан редовен состанок на Градоначалниците од Еврорегионот од македонска страна ( Битола, Прилеп. Ресен, Охрид, Струга) во присуство на Министерот за локална самоуправа Зоран Коњановски и  потпишана одлука за основање на Фондацијата за меѓугранична соработка Еврорегион „Преспа-Охрид“ со седиште во Општина Битола. Исто така беше основан управниот и надзорен одбор на Фондацијата, донесена програма за прекугранична соработка. Во наредните 6 месеци нов претседавач на Фондацијата е Градоначалникот на Прилеп Марјан Ристески.