ОДРЖАНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ФАРМЕРИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДРЖАНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ФАРМЕРИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Федерацијата на фармерите од Македонија денес во Битола беше домаќин и организатор на Интернационалната конференција „Развој и промовирање на иновациите и претприемништвото во секторите растително и сточарско производство“ со што беше завршен проектот „Агро-старт“. На конференцијата свое обраќање имаше и градоначалникот на општина Битола, д-р Владимир Талески кој нагласи дека овој тип на проекти треба да предизивика посебен интерес кај младите луѓе претприемачи во секторите растително и сточарско производство.

„Овој проект преку својата транснационална мрежа овозможува поврзување на регионот, на 12 европски држави кои помогнати од ЕУ ќе најдат начин за понатамошна соработка и проширување на вакви проекти. Искуствата на различните држави овозможуваат компарирање и донесување на важни заклучоци кои се значајни и за младите луѓе чиј интерес и едукација треба да се поврзани и со земјоделството бидејќи нашата држава има исклучителни потенцијали, а не се стопроцентно искористени, рече градоначалникот Талески.

Претседателот на ФФРМ Никола Стаменов посочи дека фармерите од регионот настапуваат заеднички затоа што имаат заеднички проблеми.

„Иновациите и новитетите во технологиите се потребни за да земјоделците и земјоделските компании заеднички се справуваат со проблемите и предизвиците. Наш проблем е пласманот на производите и нивната цена, законска неусогласност, недоволна инволвираност на младите, едукација и други проблеми. Во иднина ќе продолжиме со јакнење на земјоделското претприемништво, развивање и употреба на новите технологии“, рече Стаменов.

На завршната интернационална конференција беше промовирана публикацијата Водич на добри практики, збирка на добри практики од сите партнери-учесници во проектот за која говореше Адолфо Колаџовани, универзитетски професор од Италија.