3 работен состанок на Проектот “ План за развој на прекугранична заедничка заштита од пожар- FIRESHISLED”

3 работен состанок на Проектот “ План за развој на прекугранична заедничка заштита од пожар- FIRESHISLED”

На 28 Ноември 2012 година, во просториите на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, беше одржан 3-от работен состанок во рамките на Проектот “ План за развој на прекугранична заедничка заштита од пожар- FIRESHISLED”.
На овој состанок беа дискутирани досегашните имплементирани активности, како и наредните активности кои ќе бидат имплементирани во рамките на овој проект.
На состанокот присуствуваа партнерите во проектната имплементација: Центар за развој на Пелагонискиот плански регион; Регионална развојна Агенција на Лерин- АНФЛО; општина Битола; општина Прилеп; Регинот на Западна Македонија.