ПРОЕКТ: ПРОФИЛАКСА НА ЗАБОЛУВАЊА НА КРВНИТЕ САДОВИ НА СРЦЕТО ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТ

ПРОЕКТ: ПРОФИЛАКСА НА ЗАБОЛУВАЊА НА КРВНИТЕ САДОВИ НА СРЦЕТО ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТ

  
„Профилакса на заболувања на крвните садови на срцето во детска возраст”е насловен пограничниот проект посветен на здравјето кај децата кој денеска го претстави Клиничка болница-Битола . Проектот е финансиран од ЕУ преку ИПА програмата за меѓугранична соработка Грција – Македонија 2007/2013, а Општина Битола ја поддржува неговата реализација.
Проектот ќе го реализираат Универзитетот „Аристотелис” од Солун – како севкупен водечки партнер и Клиничка Болница „Др. Трифун Пановски”-Битола како водечки партнер од македонската страна. Во проектот вклучени се и
Здравствен дом-Гевгелија од македонска страна, Општа Болница Јаница и општа болница „Елени Тх. Димитриу”-Лерин од грчка страна,.
Суштината на проектот е преку соодветни биохемиски и генетски анализи на крвта, пред се кај децата од 8-12 години со прекумерна тежина, но и  кај останатите, да се детектираат ризик факторите за појава на кардиоваскуларни заболувања и дијабет во нивната возрасна фаза.
„Многупати се прават обиди да се испита влијанието на дебелината кај децата или кај возрасните и поврзаноста со кардиоваскуларните заболувања. Оваа погранична соработка ќе ни овозможува да извршиме испитувања кај децата од 8 до 12 годишна возраст во училиштата во Битола. Резултатите ќе придонесат да се направи посебен план за исхрана и промена на начинот на исхрана бидејќи ако навремено се превенира, тогаш ќе има долгорочни позитивни промени во нивниот живот, изјави Мери Џарлиева, педијатар-неонатолог во Клиничка болница-Битола.

Проектот ќе се реализира преку одржување на стручни предавања за запознавање на наставниците,родителите и децата со целта на проектот и земање на крв на децата на возраст  од 8 – 12 години за соодветните анализи. Сите анализи ќе се вршат во универзитетот „Аристотелис” и затоа е потребно крвта која ќе се зема од децата во основните училишта во општина Битола и Гевгелија да биде транспортирана преку граница на соодветен начин. Исто така на крајот повторно,преку трибини и лично родителите ќе бидат информирани  за резултатите од анализите и едуцирани  за поматамошни постапувања.
            Сето ова ќе резултира и со  семантички збогатени електронски кардиоваскуларни записи со поддршка на њеб 3.0 технологија за медицински професионалци,како и географски презентирани резултати во подсистем базиран на њеб 2.0 технологии. Овие мапи ке се изработат во одделот за медицинска информатика на истиот универзитет и ке бидат достапни за сите.