„Денови на културното наследство“ – Франција

„Денови на културното наследство“ – Франција

 

Градоначалникот со делегација од општина Битола присуствуваше на манифестацијата „Денови на културното наследство“ која што се одржа на 08/11/2006 година во еден од салоните на  Националното Собрание на Франција. Имаше и своја презентација како резиме на активностите што локално се реализираат во доменот на културното наследство со посебен акцент на проектот „Сигналитика“.
На тркалезната маса на тема: „Европските историски центри кон ечно заедничко размислување и знаење“ присуствуваа претставници од повеќе земји од регионот и пошироко: Хрватска, Румунија, Бугарија…и тоа од локалната власт и  експерти  задолжени за културното наследство.

Престојот беше искористен за посета на градот Ангулем чија што асоцијација „Виа Патримоине“ е партнер во проектот Сигналитика, како и Саемот за културно наследство во Лувр како заокружување на активностите реализирани во овој сегмент од француското живеење.

Бројните средби беа искористени за договарање за идни проекти и тоа во прв ред за проектот наменет за старата Битолска чаршија- Изработка на инвентар/лична карта со сите елементи, почнувајќи од она што претставува градба, функционалност, историјат …