ПРОСЛАВЕНИ 5 –ГОД. ОД ОТВАРАЊЕТО НА КОНЗУЛАТОТ НА Р.СЛОВЕНИЈА ВО БИТОЛА

ПРОСЛАВЕНИ 5 –ГОД. ОД ОТВАРАЊЕТО НА КОНЗУЛАТОТ НА Р.СЛОВЕНИЈА ВО БИТОЛА

Во присуство на Градоначалникот Талески, Амбасадорот на Р.Словенија во РМ, почесните конзули во Битола и други сограѓани беа прославени 5 год. од отварањето на почесниот конзулат во Битола.