ПРОСЛАВЕНИ 50 –ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА

ПРОСЛАВЕНИ 50 –ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА

Со свечена академија  техничкиот факултет, член на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, одбележа 50 години од денот на основањето. На академијата беа присутни  градоначалниците на Битола, Прилеп и Велес.
Деканката на Техничкиот факултет проф. д-р Весна Ангелевска,  им додели благораници и плакети за сите оние придонеле факултетот да биде тоа што е денес.