ЗАПОЧНА ГРАДЕЖНАТА СЕЗОНА ВО БИТОЛА

ЗАПОЧНА ГРАДЕЖНАТА СЕЗОНА ВО БИТОЛА

Со минирање на ридот кај „Стрелиште” , започна градежната сезона во Битола, најави Градоначалникот Талески. И оваа година Битола ја очекува голема градежна сезона во која се очекува да се реализираат проекти од делот на инфраструктурата. Еден од нив е и булеварскиот влез на Битола од страната на Скопје.