Градиме партнерства -Обука за општините во Пелагонискиот регион правни и организациски аспекти на Јавно-приватно партнерство

Градиме партнерства -Обука за општините во Пелагонискиот регион правни и организациски аспекти на Јавно-приватно партнерство

Во рамките на проектот Градиме партнерства на Центарот за развој на Пелагонискиот плански  регион се одржа втората обука на тема: „Правни и организациски аспекти на Јавно-приватно партнерство (ЈПП)“
Присутните од  9 општини на Пелагонискиот регион ги поздрави Градоначалникот Талески  и го нагласи значењето на ЈПП за развојот на општините.