ДЕН НА КУЛТУРАТА

ДЕН НА КУЛТУРАТА

ДЕН НА  КУЛТУРАТА
10. ЈУНИ 2008

11:00 – Плоштад Магнолија

КУД „Гоце Делчев“
ФА „Битола“
„Рудине“
КУД „Плетенка“
КУД „Александар Турунџев“
„Сирма Bojводa“


11:00 – Завод и Myзej – КЦ „Магаза“

Изложба „Битолските уметници“

12:00 НУУБ „Климент Охридски“

Промоција на книгите:
„40 поклоненија пред гробот на
Св. Кирил Философ во Рим“ и
„Свети Климент Охридски“

18:00 – 21:00 Куќа на културата и традицијата

„Работилници на ракотворби“

19:00 Центар за култура, мала сала

„Музички вторник“

20:00 – Народен театар

„Многу врева за ништо“

20:00 – Широк сокак

АРКО – класична музика

20:00-24:00 – Широк сокак, Плоштад Магнолија

БАСКЕР ФЕСТ – жонглери, акробати, музика…

21:00-01:00 – Поранешен Хотел Солун

АКТО Фестивал – Современи уметности
Промоција на Албумот на Душко Јаневски: “Inner Dancefloor“
Видеодром – Ново македонско видео