Посета на хрватски бизнисмени

Посета на хрватски бизнисмени

Во организација на Хрватскиот конзулат, во посета на Битола беа 130 бизнисмени од Хрватска кои беа заинтересирани за можностите за инвестиции во нашиот град, а особено беа заинтересирани за Индустриската зона „Жабени“ и можноста за инвестирање во зоната. Општина Битола во хотел „Епинал“ организира видео презентација, преку која гостите од Хрватска се запознаа со убавините на нашиот град и можностите за инвестиции кои ги нуди, а исто така им беше поделен и пропаганден материјал. Покрај Битола, бизнисмените од Хрватска ги посетија Скопје и Охрид.