37 ФЕСТИВАЛ НА НАРОДНИ ПЕСНИ И ИГРИ-ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ

37 ФЕСТИВАЛ НА НАРОДНИ ПЕСНИ И ИГРИ-ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ

 

Градоначалникот Талески ги отвори 37 те Илинденски денови во Битола на кој оваа година ќе земат учество повеќе ансамбли како од нашата држава така и од нашите соседни земји.