Изложба „Миодраг Грбиќ, живот и дело“

Изложба „Миодраг Грбиќ, живот и дело“

 

   Во НУ „Завод и музеј“ се одржа изложбата „Миодраг Грбиќ, живот и дело“, посветена на првиот археолог кој истражуваше во Хераклеја Линкестис.