ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ

ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ

 

   Во рамките на проектот„Уметност и култура надвор од ѕидовите“ кој се реализира меѓу Општина Сикес од Грција и Општина Битола беше отворена изложба на фотографии во фоајето на Завод и Музеј. Изложбата е резултат на двонеделната работа во Битола а претставени се мотиви од секојдневието-дела на грчки и македонски учесници во работиницата за фотографија.