50 –та ЈУБИЛЕЈНА ИЗВЕДБА НА ПРЕТСТАВАТА „БОЛВА В УВО“- РЕЖИЈА ВАЛДИМИР ТАЛЕСКИ

50 –та ЈУБИЛЕЈНА ИЗВЕДБА НА ПРЕТСТАВАТА „БОЛВА В УВО“- РЕЖИЈА ВАЛДИМИР ТАЛЕСКИ

Народниот театар од Битола ја  изведе по 50 пат јубилејно претставата „Болва в уво“ од Жорж Фејдо во режија на Владимир Талески. Во преполнетатат сала на НУ Народен театар Битола , битолчини уживаа во изведбата на глумците.