Кафеава Мечка

Кафеава Мечка

 

  Во соработка со Министерството за животна средина , НВО секторот , НП Пелистер , Општина Ресен и Општина Битола на локацијата „Седум кладенци “ на планината Пелистер беше поставен споменик-КАФЕАВА МЕЧКА, дело на Дарко Дуковски. Кафеавата мечка е заштитен знак на НП Пелистер и го означува развојот на туризмот  и еко туризмот на националниот парк.