АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛБА СТРЧИН

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛБА СТРЧИН

   Градоначалникот Талески го најави крајот на изведувањето на атмосферска канализација во населба Стрчин. Проектот е во вредност од 2.000.000,00 денари средства обезбедени од Министерство за транспорт и врски  а изведувач е ЈП Нискоградба.