ПОСТАВЕНИ ПРВИТЕ КИОСЦИНА ШЕТАЛИШТЕ

ПОСТАВЕНИ ПРВИТЕ КИОСЦИНА ШЕТАЛИШТЕ

Поставени се првите нови киосци на градското шеталиште. До крајот на неделата ќе се постават сите 17 киосци со што ќе се заокружи проектот Градско шеталиште.