ТРАДИЦИОНАЛЕН ПРИЕМ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА УРБАНИТЕ И РУРАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ