ОПШТИНА БИТОЛА ЌЕ ФОРМИРА ЛОКАЛНА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА

ОПШТИНА БИТОЛА ЌЕ ФОРМИРА ЛОКАЛНА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА

Во кабинетот на Градоначалникот Талески се одржа работна средба со претставници од националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегална миграција при Владата на РМ предводена од националниот координатор  Виолета Јанковска . На средбата се разговараше за  формирањето на  комисијата за борба против трговија со луѓе на локално ниво со претставници од сите засегнати институци која ќе работи согласно националната стратегија за  оваа проблематика.. Комисијата ќе ја координира претставник од Општина Битола . Оваа комисија е продолжување на досегашната работа на локално ниво на Коалицијата за борба против трговија со луѓе  чија работа беше координирана од страна на ЗГ „Семпер’.