4-ти НОЕМВРИ – СРЕДБА НА РЕГИОНАЛНАТА СТОПАНСКА КОМОРА БИТОЛА И ПРЕТСТАВНИЦИ НА ЗБРАТИМЕНИТЕ ГРАДОВИ БУРСКА Р.ТУРЦИЈА И ЕПИНАЛ Р.ФРАНЦИЈА

4-ти НОЕМВРИ – СРЕДБА НА РЕГИОНАЛНАТА СТОПАНСКА КОМОРА БИТОЛА И ПРЕТСТАВНИЦИ НА ЗБРАТИМЕНИТЕ ГРАДОВИ БУРСКА Р.ТУРЦИЈА И ЕПИНАЛ Р.ФРАНЦИЈА

Посетата на гостите од збратимените градови Бурска, Р Турција и Епинал, Р Франција беше искористена за средба со регионалната стопанска комора Битола и одделеието за локален економски развој.
 На средбата се разговараше за идната соработка во делот на економскиот развој преку поврзување и проток на информации помеѓу стопанските комори на трите града.