„Компјутер за секое дете“ во Гимназијата „Таки Даскалот“

„Компјутер за секое дете“ во Гимназијата „Таки Даскалот“

   Во рамките на проектот на Владата на РМ „Компјутер за секое дете“ беа  донирани 1044 компјутери  во Гимназијата „Таки Даскалот“. Компјутерите ги донираше министерот за информатичка технологија Иво Ивановски а присуствуваше и Градоначалникот Владимир Талески.