ГРАДСКОТО ШЕТАЛИШТЕ

ГРАДСКОТО ШЕТАЛИШТЕ

Градското шеталиште е целосно реконструирано воведено водоводна, канализациска и електрична инфраструктура. Поставени се бехатон плочки и  тротоарски ивичници.
  На влезната страна од Градското шеталиште е поставен мозаик со димензии 10 х 3 метра согласно основниот проект. Исто така се поставени нови типизирани трафики со што грдаското шеталиште го доби својот нов изглед
  Во реализацијата на шеталиштето учествуваа  ЈП од градот, ЕЛМАК, Урбан инвест.