КОНГРЕС ЗА ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА ВО БИТОЛА 19-21.09.2008

КОНГРЕС ЗА ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА ВО БИТОЛА 19-21.09.2008

 

   Во рамките на прекуграничниот проект „Поврзување и промоција на туризмот и културата на Флорина и Битола“ се реализира тридневен конгрес за промоција на туризмот и културата . На конгресот  учествуваа конзуларните преставништва во нашиот град, членови на Советот,  претставници на неколку амбасади во РМ, туристичките и културните работници од Битола, невладините организации,  бизнис секторот. Организатор на настанот беше Општина Битола во соработка со Туристичкиот информативен центар. На конгресот се промовираше и новиот веб портал на општината во делот на туризмот и културата.