ОТВОРЕН КОНТАКТ ЦЕНТАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА

ОТВОРЕН КОНТАКТ ЦЕНТАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА

Градоначалникот Талески  приссутвуваше на отварањето на контакт центарот на Агенцијата за електронска комуникација во Битола кој стана третиот контакт центар 190 и инспекциска служба каде граѓаните ќе може да пријават незадоволство и непрвилности од мобилната и фиксната телефонија, интернет и телевизија.
АЕК воведоа и контрола на претплатничките договори, со што автоматското продолжување на договорите нема да биде случај, бидејќи агенцијата ќе ги конторлира.