ОБУКА ЗА СОВРЕМЕНИ ТЕХНИКИ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО БИТОЛА

ОБУКА ЗА СОВРЕМЕНИ ТЕХНИКИ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО БИТОЛА

 

Општина Битола во соработка со Перфектурата на Костур Р.Грција, Агенцијата за локален развој и Стопанската комора на Костур Р.Грција,  Европскиот институт за односи и соработка Битола  сите партнери во проектот “ОБУКА ЗА СОВРЕМЕНИ ТЕХНИКИ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО БИТОЛА“; одобрен од програма “HELLENIC – AID”.  Денес на свечан начин го промовираа  проектот . На отварањето зборуваше Градоначалникот Талески , Конзулот на Р.Грција  во Битола , Заменик префектот на Костур.