Конференција за прекугранична бизнис соработка во Преспа-Охрид регионот во Костур

Конференција за прекугранична бизнис соработка во Преспа-Охрид регионот во Костур

 

   Конференција за прекугранична бизнис соработка во Преспа-Охрид регионот во Костур, Р.Грција во организација на East West Institute а учесници беа претставници од локалните самоуправи од трите држави, преставници на НВО и др. институции..На конференцијата свое обраќање имаше и Министерот за локална самоуправа на РМ г-дин Зоран Коњановски. Во работниот дел се разговараше за можностите за натамошна соработка, ризиците со кои се соочуваме во однос на прекуграничната соработка како и идните чекори за натамошни активности.