Регионална конференција за политика за вработување

Регионална конференција за политика за вработување

 

Регионална конференција за политика за вработување  во организација на Министерството за труд и социјална политика. Конференцијата ја отвори Министерот за труд и социјална политика  г-дин Мешков а присутните ги поздарви Претседателот на Советот на Општината г-ѓа Кузмановска. Беше презентирана Националната стратегија за вработување и Акциониот план за вработување како и  CARDS проектот, Политика за вработување II.