Во светот на успехот 2006

Во светот на успехот 2006

 

Градоначалникот Владимир Талески ја освои наградата „Во светот на успехот 2006“ за особени резултати постигнати во областа на локалната самоуправа. За таа цел му беше врачена Златна ритуална маска од село Требениште, 6 век п.н.е.