Формиран Кризен штаб за заштита и спасување од пожар

Формиран Кризен штаб за заштита и спасување од пожар

 

   Градоначалникот  Владимир Талески формира Кризен штаб за заштита и спасување од пожар.
Во  кризниот штаб  учестуваат сите јавни претпријатија во градот кои заедно со градоначалникот Талески  донесоа повеќе заклучоци околу  мерките кои ќе се превземат во случај на пожар.