Реновирани објектот на месната заедница и резервар за вода во село Лисолај

Реновирани објектот на месната заедница и резервар за вода во село Лисолај

 

   Пуштени во употреба реновираниот објект на месната заедница во село Лисолај и реновираниот резервар за вода во присуство на претставници од општината Битола, НВО АМПЕП и жителите на селото. Овие два проекти се реализираа со финансиска поддршка на АМПЕП и самопридонес собран од жителите на селото.