Посета на збратимениот град Плевен – Р.Бугарија

Посета на збратимениот град Плевен – Р.Бугарија

 

   Делегација на Општина Битола предводена од Претседателот на Советот  Лилјана Кузмановска беше во посета на збратимениот град Плевен – Р.Бугарија по повод празникот на градот.