ЛУКОИЛ СО БЕНЗИНСКА ПУМПА ВО БИТОЛА

ЛУКОИЛ СО БЕНЗИНСКА ПУМПА ВО БИТОЛА

 

Градоначалникот Владимир Талески  и  генералниот директор на „ЛУКОИЛ Македонија”  г-дин Андреј Куку потпишаа договор за уредување на градежно земјиште за објект изградба на бензинска пумпна станица на Магистралниот пат М-5 и Регионалниот пат П-624 делница Битола-Ресен.