ТРАДИЦИОНАЛЕН ПРИЕМ НА ЖЕНИТЕ ОД ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ ПО ПОВОД 8 МАРТ

ТРАДИЦИОНАЛЕН ПРИЕМ НА ЖЕНИТЕ ОД ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ ПО ПОВОД 8 МАРТ

Градоначалникот Талески организира традиционален прием на претставничките од женските здруженија на граѓани по повод 8 Март меѓународниот ден на жената.
На средбата се разговараше за актуелните прашања кои ги засегаат женските невладини организации.