4 НОЕМВРИ – СВЕЧАНА СЕДНИЦА НА МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО ДРУШТВО БИТОЛА

4 НОЕМВРИ – СВЕЧАНА СЕДНИЦА НА МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО ДРУШТВО БИТОЛА

 

   Во присуство на Градоначалникот Талески , Ректорот Златко Жоглев и голем број  членови на МНД беше одржана свечана седница на Собранието на МНД Битола по повод 50 год. од нивното постоење.
За почесен член на МНД беше прогласен претседателот на МАНУ Георги Старделов.
Исто така беше одржана и ликовна изложба на членовите на МНД во центарот за култура –изложбен салон.