Мониторинг на децентрализацијата

Мониторинг на децентрализацијата

Општина Битола беше дел од 15-те општини кои беа мониторирани во рамките на проектот„Мониторинг на децентрализацијата„ реализиран од Фондацијата ФИООМ. Презентацијата на резултатите од областа на урбанизмот и финанисиите/даноците покажа дека Битола е општина со највисоки перформанси и лидер во Македонија во процесот на децентарлизација. Овој мониторинг продолжува и во наредната 2009 година со фокус врз децентрализацијата во образованието.