НАЈПОПУЛАРНИТЕ ЗА 2011 НА ТВ ОРБИС- ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ТАЛЕСКИ НАЈПОПУЛАРЕН ГРАДОНАЧАЛНИК ЗА 2011

НАЈПОПУЛАРНИТЕ ЗА 2011 НА ТВ ОРБИС- ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ТАЛЕСКИ НАЈПОПУЛАРЕН ГРАДОНАЧАЛНИК ЗА 2011

По шести пат се одржа манифестацијата „Најпопуларните за 2011” на ТВ Орбис каде титулата ќе ја понесат вкупно 27 добитници од областа на економијата, културата  и општествениот живот..
 Градоначалникот Талески ја понесе тутиулата најпопуларен градоначалник за 2011 год. како резултат на неговата плодна работа во делот на економскиот развој привлекување на странски инвестиции и реализација на голем број на проекти.