ИЗБОР НА НАЈУСПЕШНИ БИТОЛЧАНИ ЗА 2006 Год. БИТОЛАСКИ ВЕСНИК

ИЗБОР НА НАЈУСПЕШНИ БИТОЛЧАНИ ЗА 2006 Год. БИТОЛАСКИ ВЕСНИК

 

   Во организација на Битолски весник беа доделени награди и призанија на 30 најуспешни сограѓани во  повеќе области.
   Градоначалникот Талески ја доби специјалната награда најуспешна личност во 2006 год.