СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ НА НЕДЕЛАТА НА ГРАЃАНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ НА НЕДЕЛАТА НА ГРАЃАНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

Во присуство на Градоначалникот Талески и  претставници од здруженијата на граѓани свечано беше промовирана неделата на Граѓански здруженија со презентација на нивните активности во 2007 год. Присутните ги поздрави Градоначалникот Талески кој го искажа задоволството од ваквиот начин на организирање и заедничко дејствување на здруженијата на граѓани во нашиот град.