Пролетна акција „Нека биде чисто“ пролет 2006

Пролетна акција „Нека биде чисто“ пролет 2006

Вомесецот на пролетта Градоначалникот на Битола г.Владимир ТалескииПретседавачот на Советот на Општина Битола г.Зоран КоњановскизаедничкиВе повикуваат да придонесеме за почиста и поубава Битола.Пролетнатаакција се реализира преку повеќе активности:
1. Акција за собирање отпадна пластика ДЕНАР ЗА ШИШЕ
шишињата се собираат на четири пунктови и тоа:
-кај ОУ Тодор Ангелевски
-кај ОУ Климент Охридски
– пред Веро ,нас.Ремо
-Брусничка населба

2.Чистење на депонии од градежен шут (Промоција на депонијата за инертен отпад-кај Туланата)
3.Акција за расчистување на Тумбе кафе
4.Чистење на зелени површини
5.Чистење на училишни дворови-Избираме најчисто училиште
6.Чистење на околината по Месни Заедници
7.Ликовен и литературен конкурс на тема „ПРОЛЕТ Е …..“

                            21МАРТ ЦЕНТРАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА
                                              ПлоштадМагнолија