МЕЃУНАРОДЕН ШАХОВСКИ ТУРНИР ЗА СЛЕПИ ЛИЦА

МЕЃУНАРОДЕН ШАХОВСКИ ТУРНИР ЗА СЛЕПИ ЛИЦА

 

Здружението на слепи лица од Битола во чест на роденденот на Битола четврти Ноември го организраше традиционалниот шаховски турнир. Турнирот пред се претставува дружење на слепите лица кои иако не гледаат чувствуваат кога некој ги сака. Претседателот на Советот на општина Битола, Силвана Ангелевска го напрви првиот шаховски потег традиционално во знак на долгогодишната поддршка и соработка.