4-ТИ НОЕМВРИ – ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА „65 ГОД.ОД ФОРМИРАЊЕТО НА СОЈУЗОТ НА БОРЦИТЕ –БИТОЛА“

4-ТИ НОЕМВРИ – ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА „65 ГОД.ОД ФОРМИРАЊЕТО НА СОЈУЗОТ НА БОРЦИТЕ –БИТОЛА“

 

   Во НУУБ „Св.Климент Охридски“ во организација на Општина Битола и Сојузот на борците и НУУБ „Св.Климент Охридски“ се промовира монографијата „65 год. од формирањето на Сојузот на борците“.