НОВИОТ УО НА ФК „ПЕЛИСТЕР“ НА СРЕДБА СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

НОВИОТ УО НА ФК „ПЕЛИСТЕР“ НА СРЕДБА СО ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Градоначалникот Талески оствари средна со претставниците на новиот УО на ФК „Пелистер“ на чие чело е поставен Димче Шеровски. На средбата   се разговараше за поддршката која треба да му се даде на ФК за да влезе во прва лига.
Локалната самоуправа ќе сноси дел од трошоците, а тука ќе има финансии од јавните  претријатија и  бизнис секторот.