ДВЕ ЖЕНСКИ НОВОРОДЕНЧИЊА ВО НОВАТА ГОДИНА

ДВЕ ЖЕНСКИ НОВОРОДЕНЧИЊА ВО НОВАТА ГОДИНА

Градоначалникот Талески ги  посети мајките на двете новороденчиња и им подари букет свежо цвеќе  и по 10.000 ден. Првото новороденче  се роди во 06.05 мин. на мајката Тања Тришковска од Кичево и  второто  новороденче  во 11.15 мин. на мајката Семра Салиевска од село Лера-Битолско.