ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Градоначалникот на Општина Битола на средба со новинарите даде јавен Отчет за Развојот на Општина Битола во периодот 2005 -2012 година и проектите кои се реализирани во овој период. Во 18 области на 144 страни во отчетот отсликана е состојбата на општината пред започнувањето со големите инфраструктурни зафати, реализацијата на големите проекти и денешниот лик на општината.

„Предизвикот да ја разубавиме Битола создаде резултати кои значително придонесоа за подобрување на условите за работа, живот и учење. Битола денес има модернизирани влезови, нови кружни текови и паркинзи, реконструирани улици, квалитетно водоснабдување, хортикултурно уредени површини, простор за одмор и рекреација, нови спортски сали и терени, и што е најважно Битола економски се развива, изјави Градоначалникот Владимир Талески.

Општина Битола во периодот 2005-2012 година има добиено голем број награди и признанија за различни поводи, меѓудругото овој град е прогласен за најавангардна туристичка дестинација, лидер во културниот туризам за 2011 година, награда за најтранспарентна општина, а од Словенечкиот Институт за квалитет се стекна со сертификат за квалитет за услугите што се вршат кон граѓаните од оваа локална самоуправа.

Отчетот покрај дескриптивно и визуелно ја отсликува состојбата во Општина Битола за време на осумгодишниот мандат на Градоначалникот Талески. Истиот започнува со она што е најважно за граѓаните од оваа општина – новите инвестиции и создадените можности за нови вработувања.
Отчетот е поставен и на веб страната на Општина Битола www.bitola.gov.mk