ОТВОРЕН ДЕН СО ГРАЃАНИТЕ ВО ОПШТИНА БИТОЛА

ОТВОРЕН ДЕН СО ГРАЃАНИТЕ ВО ОПШТИНА БИТОЛА

Градоначалникот Талески и општинската администарција имаа отворен ден со граѓаните за идеи. Граѓаните имаа можност дирекно во контакт со Градоначалникот и општинската администрација да доставуваат идеи за проекти и да се запознаат со работата на општината.